Bunuri în Vânzare

    OCN PRIMA FINANTARE SRL, în calitate de Creditorul Ipotecar, anunță pe data de 8 mai 2024, ora 11:00, pe adresa: mun.Ungheni, str.Națională nr.10, desfășurarea licitației ”cu strigare” a bunurilor imobile ipotecare, conform Loturilor indicate mai jos.  

    Pentru participare la licitație doritorii vor depune, până la data de 07.05.2024, ora 10:00, cerere de participare la licitație la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, după caz procură și dovada achitării acontului de participare în mărime de 5 % din prețul lotului. În cazul licității lotului/lor, acontul de participare se include în prețul bunului licitat. În cazul pierderii licitației acontul de participare se restituie. Informație suplimentară despre licitație și/sau vizitarea bunurilor licitate poate fi obținută la sediul OCN PRIMA FINANȚARE SRL, mun.Ungheni, str.Națională nr.10 sau la numărul de telefon: +37367704344.   

Nr. LotDenumirea bunuluiNr. cadastralSuprafață(ha)Locul amplasăriiPrețul (Lei/ MD)
1.Teren agricol92732022580.1108s.Unțești, rnul Ungheni8000
2.Teren agricol92732022590.1107s.Unțești, rnul Ungheni8000
3.Teren agricol9273203.0930.1563s.Unțești, rnul Ungheni11000
4.Teren agricol9273208.1160.8960s.Unțești, rnul Ungheni63000
5.Teren agricol9273208.1170.8820s.Unțești, rnul Ungheni62000
6.Teren agricol9273208.1290.8740s.Unțești, rnul Ungheni62000
7.Clădirea fermei cu teren aferent9273302.249.01; 9273302.249940 m² ; 0,52 has.Unțești, rnul Ungheni788000

Ecaterina Angheluța

Șef Departament Juridic
Tel. 069474962